Välkommen till Peter Christenssons Psykologmottagning

- Här erbjuds du snabb kontakt och effektiv behandling

LÅNG ERFARENHET
Jag har under mer än 25 år arbetat med patienter som drabbats av ångest, depression, kriser, stressrelaterade besvär.

Jag har drivit privat mottagning sedan 1997. Under de första åren på deltid och från 2000 på heltid.
Under en 5 års period arbetade jag med hjälpa patienter med kroniska smärtproblem, alltså ont, värk i kroppen.

Remisser har under de gångna åren kommit från samtliga sjukhus, och många olika kliniker runt om i Skåne.

SNABB KONTAKT – MAXIMALT 5 VARDAGAR TILL DITT FÖRSTA SAMTAL!
Genom min långa erfarenhet vat jag att när man väl bestämt sig för att söka psykolog önskar snabbt
kontakt, få bokat ett första besök. Därför har jag avsatt extra tid varje dag för att kunna erbjuda mina patienter en snabb första kontakt.

KBT-BEHANDLING TILL REDUCERAD KOSTNAD - NU ENDAST 200 KR / SAMTAL OBS detta upphör under augusti 2018.
Jag är sedan 2009 Ackrediterad KBT psykolog inom Region Skånes verksamhet som kallas Rehabiliteringsgarantin. Detta är en statligt finansierad verksamhet som Region Skåne administrerar. Detta kommer nu att upphöra och istället har jag skrivit på ett nytt avtal som kallas PDT lång dvs upp till 25 samtal Du är välkommen att söka mig för ett första samtal kring dina besvär. Detta innebär att om du besväras av ångest, oro, lättare /medelsvår depression, kristillstånd eller stressrelaterade symptom, samt är över 16 års ålder kan du komma ifråga för att få en remiss från din behandlande läkare på den Hälsovalsenhet där du är listad. Klicka här om du önskar snabb tid.

Du måste i fortsättning säga till den läkare som skriver ut din remiss att det skall stå PDT, lång

PDT betyder psykodynamisk terapi. Detta innebär att du får en mera omfattande genomgång av dina besvär och svårigheter.

DU VÄLJER SJÄLV BEHANDLARE!
Inom ramen av rehabiliteringsgarantin gäller då sjukvårdens patientavgift, inkl. sjukvårdens högkostnadsskydd. Patienten som omfattas av systemet har idag själv rätt att bestämma vilken psykolog de önskar remiss till. Denna kostnad drabbar ej din vårdcentral.

Om du ej omfattas av rehabiliteringsgarantin och väljer att gå privat så betalar du 950 kr/ session, 1300 kr för företagskunder.

OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!

NYTT AVTAL FRÅN SEPTEMBER 2018

 På din remiss skall ny stå PDT och då får du upp till 25 samtal där vi i lugn och ro samtalar kring dina problem, dina svårigheter. Det kan handla om ångest och oro, depression som nedstämdhet, relationsproblem med din partner, dina barn, din chef, dina arbetskamrater eller dina anhöriga.