Vad är KBT behandling för något?

KBT betyder Kognitiv Beteende Terapi och det handlar om på hur vi Tänker om olika sidor om oss själva och andra. Det är mycket intressant när och om vi upptäcker att en del av våra tankar är mer eller mindre automatiska. Tillsamman utforskar vi om dessa tankar stämmer är bra för dig. Behandlingen syftar till att förstå hur dessa tankar som du finner negativa påverkar dig känslomässigt. Och slutligen hur dessa känslor påverkar dig i olika situationer.

KBT behandling ställer krav på patienten att träna olika saker som upplevs som svårt. Detta bestämmer vi tillsammans och svårigheten ökar gradvis. Vi börjar på den nivån som känns bra för dig.

Behandlingen är därför mera aktiv och sker i en positiv dialog mellan dig och mig som psykolog.

Har du frågor kring behandling så är det bara att kontakta Leg psykolog Peter Christensson.

 

Varför skall man välja en Legitimerad psykolog?

Alla Vårdcentraler har inte en Legitimerad Psykolog är en yrkestitel som innebär behandlingsansvar och är skyddad av Socialstyrelsen. För att bli Leg.Psykolog krävs en examen från psykologiprogrammet som är en femårig universitetsutbildning. Efter dessa 5 år på Universitet krävs en ettårig praktiktjänstgöring, PTP. Leg. Psykolog bör därför inte förväxlas med oskyddade titlar som samtalsterapeut som vem som helst, utan några som helst förkunskaper, kan kalla sig. Det är därför viktigt att du ställer frågan till din läkare om terapeutens kompetens eftersom flera vårdcentraler väljer den billigaste varianten, diplomerad samtalsterapeut eller vad de kan titulera sig.